Pondelok,
15:00 - 16:00 prípravka
16:00 - 17:00 starší žiaci
17:00 - 18:00 dorast
18:00 - 19:40 výkonnostný tréning pre perspektívny tím
19:40 - 21:30 dospelí - II. liga a III. liga
21:30 - 22:00 porada u "Cíbika"
 
Utorok,
17:30 - 19:00 výkonnostný tréning pre perspektívny tím+ I. liga
 
Streda,
20:00 - 21:30 nadšenci nášho klubu
 
Štvrtok,
15:00 - 16:00 prípravka
16:00 - 17:00 starší žiaci
17:00 - 18:00 dorast
18:00 - 19:40 výkonnostný tréning pre perspektívny tím
19:40 - 21:30 dospelí - II.liga a III. liga
21:30 - 22:00 beseda u "Cíbika"
 
Telocvičňa ZŠ Kubranská cesta - pondelok a štvrtok
ZŠ Trenčianska Turná - utorok