Darujte nám 2% z daní

Vážení rodičia, Vážení priatelia bedmintonu, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali 2% z dane z príjmu pre Badminton Klub MI Trenčín, teda klubu, kam chodí aj Vaše dieťa.

Pomôžte nám vytvoriť dostačujúce podmienky, aby deti svoj čas trávili plnohodnotne – športom a mali vždy dostatok košíkov. Poukázaním 2% nič nestratíte, pretože tieto peniaze by ste tak či tak odovzdali štátu. Skúste pomôcť klubu tým, že prehovoríte svojich priateľov či známych, aby taktiež pomohli nášmu oddielu a poukázali 2% pre Badminton Klub MI Trenčín.

Kolektív Badminton Klub MI Trenčín

Tlačivá na stiahnutie:

Pre správne otvorenie so všetkými potrebnými údajmi, je potrebné súbor stiahnuť (nestačí otvoriť len v prehliadači.)

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 34011242 (malo by byť zarovnané vpravo, preto je potrebné pri vypĺňaní na počítači použiť medzerník, prípadne v tvare 000034011242)
Badminton klub M I Trenčín