História klubu

Badminton klub MI Trenčín Badmintonový oddiel vznikol v TRENČÍNE koncom roku 1982. Pred vznikom klubu chodili manželia Ludíkovci na turnaje usporadúvané Slovenským zväzom, nie však za oddiel, ale ako samostatní hráči. Bolo ťažké založiť oddiel badmintonu, keďže v meste nikto súťažný badminton nepoznal, ale podarilo sa a vnikol prvý badmintonový klub v meste Trenčín.

Po založení oddielu zmenil klub niekoľkokrát názov. V počiatkoch patril pod Telovýchovnú jednotu Kubran Trenčín, pomerne dlhé obdobie sa volal Lokomotíva Trenčín, až sa napokon pretransformoval do dnešnej podoby – BK MI Trenčín. Predsedom klubu sa stal Petr Ludík, ktorý na tomto poste zotrval až dodnes.

V počiatkoch klubu sa o jeho úspešné fungovanie zaslúžili: Ing. Jiří Šplíchal a Darina Škultétyová. Neskôr to boli Adriana Bednáriková - Šidlová a Robert Cyprián. V súčasnosti sa na vedení klubu spolupodieľajú: Ing. Juraj Kohút spolu s Ing. Michalom Dobiašom, Jurajom Pagáčom, Mgr. Janou Matečnou – Markechovou a Ing. Radkou Halušicovou.

Počas svojej existencie klub vychoval mnohých reprezentantov Československa, ako aj samostatného Slovenska a Česka. Najúspešnejšia hráčka klubu Kristína Ludíková - Gavnholt sa prebojovala už na svoje druhé Olympijské hry a dlhodobo si drží pozíciu v prvej päťdesiatke svetového rebríčka.

Klub pôsobil dlhé roky v prvej lige, v súčasnosti pôsobí nielen v extralige, ale má svoje zastúpenie v tretej a štvrtej lige. Avšak hlavnou prioritou klubu bola vždy mládež. Deti zostali jeho najpodstatnejšou zložkou až dodnes. V súčasnosti sa pravidelných tréningov zúčastňuje viac ako 110 detí rozdelených do 6 skupín. Elánu a nadšenia do ďalších napínavých športových zápolení má klub viac než dosť. Svoju pozíciu v rámci takého úžasného športu, akým badminton nepochybne je, si klub plánuje posilniť aj neustálym rozvíjaním svojich športových aktivít.

Podpredseda klubu Ing. Juraj Kohút a Ing. Michal Dobiaš