Dotácia mesta Trenčín
Badminton Klub Trenčín ďakuje mestu Trenčín za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na krytie časti nákladov spojených s fungovaním nášho klubu.
Ďakujeme za podporu mesta Trenčín